Ansatte

Samlet har vi over 30 års erfaring fra både private og offentlige virksomheter, med et stort spenn fra de helt små- til de store infrastrukturprosjektene.
Kontakt oss
Lars Erik Haug - Profilbilde

Lars Erik Haug

Mastergrad i geofag
971 58 322
Lars Erik Haug har mastergrad i geofag med påbygning i geoteknikk, ingeniørgeologi og miljøgeologi ved Universitetet i Oslo. Videre har han tatt påbygning med geoteknikkfag ved NTNU i Trondheim. Lars Erik har siden 2008 jobbet som geotekniker og har arbeidserfaring fra flere private rådgivningsfirma. Han har jobbet som oppdragsleder geoteknikk på en rekke prosjekter, blant annet bolig- og næringsbygg, områdeplaner, samferdsels- og VA prosjekter. I tillegg til ovennevnte har Lars Erik også tidligere vært ansatt som fagleder geoteknikk.

Typiske oppgaver utført som geotekniker har inkludert planlegging og koordinering av geotekniske grunnundersøkelser og utarbeiding av tilhørende rapporter. Videre har han utført vurderinger av områdestabilitet iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019, samt geoteknisk detaljprosjektering av fundamenter til bygg og veggkonstruksjoner og graving og sikring av byggegroper.
Jonas Hjelme - profilbilde

Jonas Hjelme

Mastergrad i geohazard
934 58 534
Jonas Hjelme har en mastergrad i geohazards fra Universitetet i Oslo, med påbygning i geoteknikkfag ved NTNU i Trondheim. Jonas har arbeidet som geotekniker siden 2010, og har erfaring fra både privat og offentlig virksomhet.

I sitt virke som geotekniker, har han arbeidet mye med geoteknisk prosjektering, kontrolloppgaver, skadesaker, vurdering av områdestabilitet iht. NVEs kvikkleireveileder 1/2019, samt instrumentering. Jonas har også fungert som personal- og oppdragsleder, i tillegg til at han har hatt fagansvar i flere hundre prosjekter.

Tonje Roås Mikalsen

Geotekniker
469 50 090
Tonje er utdannet Siv.Ing med fordypning i geoteknikk fra NTNU i Trondheim. Hun har arbeidet i privat sektor som geotekniker siden 2020.

Oppgaver utført som geotekniker har typisk bestått i å vurdere områdestabilitet etter NVEs kvikkleireveileder 1/2019, utføre geoteknisk prosjektering, samt prosjektledelse.