GeoKonsept

Et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innenfor fagområdet geoteknikk.
Kontakt oss

Tjenester

  • Reguleringsplaner
  • Grunnundersøkelser
  • Geoteknisk rådgivning og prosjektering
  • Vurdering av områdestabilitet
Vi har lang erfaring med kvikkleirevurderinger og utredning av områdestabiliteten i henhold til NVE sin kvikkleireveileder 1/2019.

Vi tilbyr geotekniske tjenester i hele Norge i forbindelse med reguleringsplaner, boligbygg, næringsbygg, infrastruktur og samferdsel mm. Vi gir også geoteknisk bistand i ansvars- og skadesaker og tvistemål, eksempelvis setningsskader, grunnvannssenkning, skader på 3. part etc.

I tillegg planlegger vi, og utfører, grunnundersøkelser i samarbeid med kvalifiserte borefirma. Vi gjør beregninger og analyse av stabilitet, setninger, bæreevne, peler og spunt mm. GeoKonsept kan levere geoteknisk prosjektering på oppdrag av alle størrelser og vanskelighetsgrad, samt uavhengig kontroll geoteknikk.

GeoKonsept sørger for at ditt prosjekt er i trygge hender, uansett størrelse og omfang.
SE VÅRE Tjenester
Grunnundersøkelse av leirmasse med gravemaskin